11 października 2017

VIII edycja konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Działając w przeświadczeniu, że aktualne jest przesłanie – „Bezpiecznym być – wspólna sprawa”
– na różne sposoby angażujemy się w propagowanie treści konkursowych.

W ramach wychowania zdrowotnego wprowadzone zostały do programu wychowawczo-profilaktycznego różnorakie działania związane z tematyką wychowania komunikacyjnego.

Realizację  ambitnych celów konkursu rozpoczęliśmy od przypomnienia wszystkim uczniom o potrzebie zakładania kamizelek odblaskowych w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu, a także w innych okolicznościach. Uczniowie podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów na basen, akcji „Sprzątanie świata” obowiązkowo-nawykowo zakładają kamizelki odblaskowe.

Dnia 10 października klasa III zaprezentowała przygotowany z pomocą  Pani Joanny Karaś, Pana Rafała Góry i wychowawczyni -Elżbiety Frankowskiej program artystyczny pt. „ Bądź bezpieczny- noś odblaski”.

Dzieci opublikowały relację  fotograficzną  z wycieczki po Sterkowcu, dokumentującą najbardziej niebezpieczne miejsca. Szczególnie ważne jest zachowanie uwagi by nie przeoczyć  czających się  zagrożeń  na przejeździe kolejowym, przy rondzie i na przejściu dla pieszych. Wdrożono do prawidłowego poruszania się
w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię, wsiadania do autokaru.  Wraz z rodzicami dzieci wykonały hasła przypominające o bezpieczeństwie na drodze, a także rekwizyty wykorzystane podczas występu przed szkolną publicznością.

Urozmaiceniem i wizualizacją  problemu stały się  filmy edukacyjne, m. in. „Krasnal Tadzio przechodzi przez ulicę”

„Daj sygnał kierowcy, noś odblaski”

Dla najmłodszych dzieci starsi koledzy i koleżanki przewidziały mini konkurs z nagrodami, którymi oczywiście były znaczki odblaskowe.

Do 10 listopada 2017r. szkoła zobowiązała się  złożyć sprawozdania z działań konkursowych.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem:

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów  w elementy odblaskowe.

Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

 Zapraszamy sprzymierzeńców szkoły do włączenia się  w realizację  zadań  konkursowych.

Mamy nadzieję, naszymi połączonymi działaniami wzmocnimy ŚWIATŁO, które ma moc przeciwdziałania tragicznym zdarzeniom.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego – CHROŃCIE ŻYCIE!

EF