15 października 2011 r.

Nadanie Publicznej Szkole
Podstawowej w Sterkowcu imienia
św. Stanisława Szczepanowskiego BM

Relacja z Uroczystości Nadania Szkole Imienia

Dnia 15 października 2011 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu otrzymała imię św. Stanisława Szczepanowskiego BM. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Szczepanowie.

Podczas Liturgii w imieniu księdza biskupa sztandar poświęcił ks. Infułat Władysław Kostrzewa. Mszę koncelebrowali księża: dziekan i kustosz Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie – ks. Władysław Pasiut, ks. Władysław Bielatowicz, ks. Jacek Drożdż oraz inni księża pracujący w parafii.

Sztandar wprowadzili do kościoła przedstawiciele Rady Rodziców – Małgorzata Biernat, Małgorzata Jemioło i Piotr Przybyło. Msza św. w Bazylice została zakończona adoracją relikwii św. Stanisława – naszego patrona.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Edward Czesak, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brzesku – burmistrz Grzegorz Wawryka, przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk oraz Radni Miejscy i Powiatowi, jak również Naczelnik wydziału Edukacji – Józef Cierniak. Obecna była przedstawicielka kuratorium – p. Urszula Blicharz i dyrektorzy szkół z terenu gminy. Zaszczycił nas swoją obecnością również p. Marian Zalewski – wójt Gminy Szczurowa pochodzący ze Sterkowca. Zaproszonymi byli również nauczyciele emeryci i osoby wspierające w dowolny sposób działalność szkoły.

Z kościoła przewieziono sztandar do budynku szkoły. Następnie w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Sterkowcu odbyła się dalsza część uroczystości. Akt nadania imienia szkole odczytał przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk. W dalszej kolejności poczet przekazał sztandar ufundowany przez Radę Rodziców p. dyrektor Bożenie Martynie, która z kolei przekazała go uczniom.
Przed ślubowaniem nastąpiła prezentacja sztandaru. W poczcie sztandarowym uczestniczyli uczniowie klasy VI, a w ślubowaniu przedstawiciele wszystkich klas. Na pamiątkę uroczystości Burmistrz Brzeska podarował szkole nowoczesny telewizor.

Później przyszedł czas na okolicznościowe przemowy przybyłych gości, a na zakończenie uczniowie klasy V i VI przedstawili część artystyczną wprowadzającą w klimat wielkiej biografii, od której bije blask świętości Stanisława – patrona szkoły. Cały projekt przygotowywali nauczyciele naszej szkoły. Gratulacjom składanym po uroczystości nie było końca.

Na zakończenie wpisywano się do wystawionej księgi pamiątkowej, a także podziwiano dokonania uczniów – efekt pracy nad projektem ph. „Św. Stanisław – cnót nauczycie”.

Trud ogromnej pracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców został uwieńczony minioną uroczystością.

O nadaniu szkole imienia:

Od chwili powstania, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu, mająca już 117 lat istnienia, nie miała swojego patrona. Postanowiono to zmienić. W związku z tym, w ubiegłym roku, nauczyciele tej szkoły i rodzice dzieci do niej uczęszczających, postanowili wybrać patrona dla swojej placówki. Spośród kilku przedstawionych postaci wybrano jednego z nich. Jest nim św. Stanisław Szczepanowski BM.

Przy wyborze patrona szkoły kierowano się kilkoma przesłankami. Święty pochodził z tego terenu, tu się urodził i tu się wychował, odznaczał się takimi cnotami jak: męstwo, pobożność, żywa wiara oraz duch ofiary i modlitwy. A te zalety, którymi się wyróżniał św. Stanisław Szczepanowski BM, są jak nigdy potrzebne każdemu człowiekowi, tak młodemu i staremu. I te cnoty trzeba przekazywać wychowankom. W związku z tym, takiego Patrona dla tej szkoły wybraliśmy i uważamy, że posiadanie imienia tak zacnej osoby będzie nie tylko zaszczytnym wyróżnieniem dla placówki, ale i źródłem mobilizacji do lepszej i skuteczniejszej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Szkoła podjęła prace nad projektem ph. „Św. Stanisław – cnót nauczyciel”.

W związku z nim przygotowaliśmy w szkole szereg działań mających na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan pracy polegał na zorganizowaniu pogadanek, tworzeniu gazetek, wystawek i albumów oraz prowadzeniu zajęć związanych z sylwetką świętego. Zorganizowane zostały również wycieczki śladami życia i działalności św. Stanisława BM. Dzieci odwiedziły Piotrawin, miejsce wskrzeszenia rycerza Piotra oraz wzięły udział w biegu ścieżkami Szczepanowa. Dla uczniów zorganizowano wewnątrzszkolny i gminny konkurs plastyczny („Św. Stanisław BM patronem naszej szkoły”, „Św. Stanisław ze Szczepanowa”); historyczny z wiedzy o życiu i kulcie św. Stanisława oraz literacki („Św. Stanisław BM wzorem dla współczesnej młodzieży polskiej”). Dla wszystkich chętnych ogłoszono konkurs ph. „Pochodnio Święta – Rodaku Patronie” na najładniejsze opracowanie tekstu i melodii hymnu szkoły. Autorem zwycięskiego tekstu jest Pani Irena Góra, natomiast twórcą melodii – Pan Paweł Lekki.

W toku działań nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultu Świętego Stanisława oraz z Wojami Świętego Stanisława. Stowarzyszenie Kultu Świętego Stanisława na czele z kustoszem Bazyliki w Szczepanowie było organizatorem powiatowego konkursu z wiedzy o św. Stanisławie i Szczepanowie. Uczestnikami tego konkursu byli również nasi uczniowie.

W ramach wykorzystania nowoczesnych technologii przygotowano prezentacje multimedialne, foldery oraz chronologiczny opis dokonań patrona na tle kalendarium życia i kultu Św. Stanisława BM.

Od kilku lat Rada Rodziców w ramach pozyskiwania funduszy aktywnie włączała się w coroczne pikniki rodzinne organizowane przez społeczność szkolną i lokalną. Zdobyte środki finansowe pozwoliły w dużej mierze na zakup sztandaru z pełnym wyposażeniem oraz szereg innych materiałów potrzebnych w realizacji projektu.

W szkole trwały również prace nad częścią artystyczną, wprowadzającą w klimat wielkiej biografii, od której bije blask świętości Stanisława – patrona naszej szkoły.