Samorząd uczniowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Marcin Kubala

Z-za Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Dominika Mucha

Skarbnik i Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: Karolina Polek

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Jankowska – Polek