OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu na rok szkolny 2019/2020

– dla dzieci 6-letnich (rocznik 2013),
– dla dzieci 5-letnich (rocznik 2014),
– dla dzieci 4-letnich (rocznik 2015),
– dla dzieci 3-letnich (rocznik 2016).

Zapisy odbywają się osobiście – rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego PSP w Sterkowcu w dniach od 1 marca 2019 do 15 marca 2019.

POBIERZ WNIOSEK

Wydruki wniosków wraz z załącznikiem można również pobrać na portierni u Pani Urszuli Kocoł (przy wejściu do szkoły) lub w sekretariacie szkoły (na drugim piętrze).


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 5 kwietnia 2019 do godziny 15:00.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego PSP w Sterkowcu w postaci pisemnego oświadczenia do 11 kwietnia 2019.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
– 18 kwietnia 2019 do godziny 15:00.


Terminy zostały określone w Zarządzeniu nr 21 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenie limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.


Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym PSP im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu. Deklaracje składane są od 1 marca 2019 do 15 marca 2019 w godzinach pracy przedszkola.

POBIERZ DEKLARACJĘ


Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń PSP w Sterkowcu oraz będą udostępniane na stronie internetowej www.sterkowiec.edu.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (14) 663 86 09 lub 502 521 647.

 

Maria Dąbrowa-Legutko
Dyrektor PSP im. Św. Stanisława Szczepanowskiego
BM w Sterkowcu