ZARZĄD RADY RODZICÓW
Przewodniczący: Pan Marek Zachara
Zastępca przewodniczącego: Pani Iwona Polek
Sekretarz: Pani Barbara Król
Skarbnik: Pani Irena Pałucka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Pan Winicjusz Polek
Pani Agnieszka Szostak
Pani Dorota Pajor
Pani Agnieszka Wójcik
Pani Wioletta Mucha
Pani Monika Legutko
Pani Sabina Skóra