9 października 2017

Przedstawienie pt. „SmoG Wawelski”

27 września 2017r. w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka” wystawiło przedstawieniu pt. „SmoG Wawelski”. W ramach programu ekologicznego prowadzonego na terenie Gminy Brzesko uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w wycieczce na spektakl, który miał charakter rozrywkowo-edukacyjny. Dzieci zaprezentowały wzorowe zachowanie, a wpisana w scenariusz interakcja widza z aktorem umożliwiła doskonałe uświadomienie widzom szkodliwość smogu. Miejmy nadzieję, że walka ze smogiem przyniesie pozytywne rezultaty!