Burmistrz Grzegorz Wawryka przekazał do oddziału przedszkolnego oczyszczacz powietrza w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.