9 listopada 2010

Humanistyczny – kuratoryjny

Zadania na konkurs Humanistyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakoiwe.

Zadania 2010, odpowiedzi, karta oceny,