Obsługa

Sekretarz szkoły – mgr Danuta Czernecka

Główny Księgowy – Elżbieta Chromiak

Obsługa:

Urszula Kocoł

Agata Gurgul

Teresa Legutko

Janusz Mendlewski