Nauczyciele

mgr Maria Dąbrowa – Legutko – nauczanie początkowe, zajęcia indywidualne

ks. dr Adam Lelito – religia

mgr Elżbieta Frankowska – nauczanie początkowe, zajęcia indywidualne

mgr Rafał Góra –  zajęcia komputerowe

mgr Daniel Hebda – j. angielski

mgr Iwona Janas – historia, zajęcia indywidualne

mgr Magdalena Jankowska – Polek – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Joanna Karaś – muzyka

mgr Robert Kozioł – wychowanie fizyczne

mgr Dorota Libera – matematyka, informatyka

mgr Joanna Maderska – plastyka

Alicja Pałka – oddział zerowy

mgr Maria Pudło – biblioteka, w.d.ż.

mgr Paulina Pyrek – j. polski, zajęcia indywidualne

mgr Beata Siemek – przyroda

mgr inż. Marcin  Szpunar – zajęcia techniczne

mgr Ewa Wojas – nauczanie początkowe

mgr Ewa Zydroń – pedagog szkolny, nauczanie zintegrowane