Model absolwenta

Nasza szkoła zbiera informację o losach absolwentów. Funkcjonujemy w małym środowisku i wiedzę o ich osiągnięciach pozyskujemy dzięki:

– Rozmowom z rodzicami;

– rozmowom z rodzeństwem;

– lokalnej prasie i telewizji;

– kontaktom zawodowym;

– portalom społecznościowym.

Nasi absolwenci odbywali u nas praktyki studenckie i staże zawodowe. Są oni również w tej chwili nauczycielami i naszymi kolegami w pracy.

Wielu absolwentów świadomie zapisało swoje dzieci do naszej szkoły. Wspomagają nauczycieli w organizowaniu imprez sportowych, festynów, uroczystości szkolnych i są ich sponsorami i współorganizatorami. Wykorzystują oni swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe, wspomagają szkołę w działaniach.

Absolwenci odwiedzają naszą szkołę, rozmawiają z wychowawcami. Mamy ogromną satysfakcję, że wielu naszych wychowanków podjęło i ukończyło studia wyższe.