Autorski Konkurs Języka Angielskiego dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej i klas 3 gimnazjalnych.

Cele konkursu:
– popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
– rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego
uczniów klas 0-8 i klas 3 gimnazjalnych;
– motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
– wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów;
– uwrażliwienie uczniów na problemy ekologii i ochrony środowiska;
– uświadomienie znaczenia różnorodności roślinności dla życia na Ziemi;
– rozwijanie kreatywności uczniów w oparciu o techniki multimedialne;
– współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku i propagownie czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas 0-8 szkoły podstawowej i klasy 3
gimnazjum ze szkół, w których organizator konkursu uczy języka angielskiego: PSP nr 2 w Jadownikach,
PSP nr 1 w Jadownikach, PSP w Sterkowcu.
Prace należy oddać organizatorowi konkursu, tj. nauczycielowi języka angielskiego Kornelii Jakubowskiej-Żółty lub zostawić w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku.


Do pobrania – szczegóły, regulamin i zgoda na uczestnictwo w konkursie:
Regulamin Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego Friendly Gardens