Regulamin Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas 0-7 Szkoły Podstawowej i klas 2,3 gimnazjalnych.

 

Be as busy as a bee !

Cele konkursu:

 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego uczniów klas 0 – 7 i klas 2-3 gimnazjalnych;
 • motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
 • wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów;
 • uwrażliwienie uczniów na problemy ekologii i ochrony środowiska;
 • uświadomienie znaczenia  pszczół dla życia na Ziemi;
 • rozwijanie kreatywności uczniów w oparciu o techniki multimedialne;
 • współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku i propagownie czytelnictwa.

 

Organizator konkursu:

Inicjatorem i organizatorem Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas 0-7 Szkoły Podstawowej i klas 2-3 gimnazjalnych jest nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska – Żółty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku, szkołą językową Helen Doron w Brzesku i wydawnictwem językowym Pearson.

 

Kategorie wiekowe:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum w trzech kategoriach

 • Klasy 0-3 szkoły podstawowej
 • Klasy 4-6 szkoły podstawowej
 • Klasa 7 szkoły podstawowej i klasa 2,3 gimnazjum


Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas 0-7 szkoły podstawowej i klas 2-3 gimnazjum.

Prace należy oddać organizatorowi konkursu, tj. nauczycielowi języka angielskiego Kornelii Jakubowskiej – Żółty lub zostawić w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku.

Wymagane jest dostarczenie zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna na udział i przetwarzanie danych oraz wizerunku uczestnika w celu promocji Konkursu, ja również na przekazanie praw autorskich do prac organizatorowi Konkursu i publikowanie prac uczestnika. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników.


Zasady konkursu
:

Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy. Prace należy oddać do 31.10.2017 r. Za przygotowanie, przebieg oraz stronę merytoryczną odpowiada nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska-Żółty. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 (szczegółowy termin zostanie podany).

Pod uwagę będą brane wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu – bez pomocy innych.

 

Przebieg konkursu:

Konkurs rozpocznie się spotkaniem z pszczelarzem i prezentacją życia pszczół. Uczestnicy konkursu przygotowują prace w trzech kategoriach zgodnie z grupami wiekowymi:

 

Klasy 0-3 szkoły podstawowej

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Draw a bee and name it! Be creative! Picture with description (It’s a bee. It’s name’s _____.)
 • Narysuj pszczółkę i nazwij ją! Bądź twórczy! Obrazek i opis według instrukcji.

Format pracy: kartka A4

Imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły i nr telefonu opiekuna z tyłu pracy.

 

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Be smart and find a bee by your phone! Be creative and quick! Be careful! Photo with description.
 • Bądź sprytny jak twój telefon i zrób zdjęcie pszczole! Bądź twórczy, szybki i uważaj! Zdjęcie i szczegółowy opis owada (jaka jest pszczoła – wielkość, kolor; części ciała – ilosć oczu, odnóży, itd. i co potrafi robić – użyj struktur gramatycznych i ciekawego słownictwa.)

Format pracy: kartka A4 zawierająca wydruk zdjęcia i tekst na jednej stronie oraz dołączoną płytę CD z zapisanym plikiem.

Imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły i nr telefonu opiekuna z tyłu pracy.

Płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem uczstnika.

 

 

Klasa 7 szkoły podstawowej i klasa 2-3 gimnazjum

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Be smart and find a bee by your phone! Use your imagination and be creative, original and quick! Be careful! Photo and description (Write your own short story about a bee from the photo. It can be funny, happy, touching story. It can be detective, science-fiction or even love story. It depends on you! Start with: Once upon a time...)
 • Bądż sprytny jak twój telefon i zrób zdjęcie pszczole! Bądź twórczy, oryginalny, szybki i uważaj! Zdjęcie i ciekawa, krótka (50-100 słów) opowieść w języku angielskim o sfotografowanej pszczole. To może być historia zabawna, wesoła lub wzruszająca. Może być w stylu detektywistycznym, science-fiction lub historia miłosna, itp. – użyj struktur gramatycznych i ciekawego słownictwa. Zacznij od słów: Once upon a time...)

Format pracy: kartka A4 zawierająca wydruk zdjęcia i tekst na jednej stronie oraz dołączoną płytę CD z zapisanym plikiem.

Imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły i nr telefonu opiekuna z tyłu pracy.

Płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem uczstnika.

 

Zalecenia szczególne:

 • Pszczoły są wymierającym, chronionym gatunkiem!
 • Wiele osób może mieć problemy alergiczne!
 • W związku z powyższym należny zachować ostrożność w zbliżaniu się do fotografowanych pszczół.

 

Kryteria oceny:

Praca samodzielna, estetyczna, spełniająca wymogi poprawności języka angielskiego, dostarczona na czas wraz z podpisem uczestnika i zgodą opiekuna.

 

Nagrody:

Zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni książkami, dyplomami oraz upominkami. Najlepsze prace zostaną opublikowane.

 

Organizator Konkursu:
Kornelia Jakubowska-Żółty