15 listopada 2017

Kółko plastyczno-techniczne

Oferta kółka plastyczno-technicznego skierowana jest do uczniów z klas I-III, którzy wykazują zainteresowania tą dziedziną aktywności, czerpią zadowolenie z faktu tworzenia prac plastycznych oraz wykazują chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

Pracę dzieci animują i nadzorują panie: Ewa Wojas i Elżbieta Frankowska.

Planowo spotkania grupy mają miejsce w poniedziałki na 6 lekcji w klasie III na I piętrze.

W czasie naszych zajęć bazujemy głównie na tworzywie pochodzącym z recyklingu plastycznego.

Odwołujemy się do pomysłów dzieci. Czerpiemy inspiracje z pór roku, tradycji i świąt. Lubimy wykonywać formy użytkowe, prezenty i dekoracje.

Wspólnej pracy i zabawie w grupie przyświecają następujące cele:

Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.

Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie przez formę działań motywujących do twórczości.

Prace plastyczne dzieci to źródło wiedzy o ich myślach i przeżyciach. Zostawiamy więc dziecku swobodę w zakresie sposobu widzenia, odczuwania i tworzenia. Musi ono bowiem stworzyć własną wypowiedź i samodzielnie dokonać „odkrycia”. Stanie się to wówczas, gdy mu to umożliwimy, systematycznie i rozumnie wprowadzając w zagadnienie estetyki i piękna.

Zamieszczone zdjęcia prezentujemy radosną aktywność artystyczną uczestników zajęć dodatkowych w naszej szkole.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.