31 stycznia 2017

Informacja o wycieczce do Regietowa

HARMONOGRAM wyjazdu do Regietowa 2.2.2017 r.

 1. 8.15 – wyjazd ze Sterkowca /szkoła/
 2. 10.45 – przyjazd do Regietowa
 3. 11.00 – 12.00 zwiedzanie stadniny koni huculskich, izby regionalnej
 4. 12.30 – kulig /jeśli warunki atmosferyczne pozwolą/ lub przejażdżka bryczkami
 5. 13.20 – 15.00 – pieczenie kiełbasek, herbata, zabawy ruchowe na sali i na powietrzu

Co należy ze sobą zabrać obowiązkowo:

 1. ciepła czapka, szalik
 2. 2-3 pary rękawiczek
 3. spodnie na przebranie ew. druga para butów
 4. lekki koc na kulig
 5. herbata gorąca na drogę, kanapki

 

REGULAMIN  WYJAZDU DO REGIETOWA dn. 2.2.2017 R.

Moje zachowanie w miejscach publicznych daje świadectwo o mojej kulturze,

może mieć również wpływ na bezpieczeństwo moje i innych osób.

 

Jako  uczestnik wycieczki zobowiązuję się:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do nakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów i przewodników. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 3. W żadnym wypadku nie oddalać się od grupy.
 4. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach .
 5. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
 6. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 7. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów, z należytym respektem traktować obiekty sakralne i miejsca pamięci narodowej.
 8. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywam.
 9. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 10. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
 11. Dbać o dobre imię własne i szkoły.
 12. Odpowiadać za wszelkie zniszczenia i szkody wyrządzone umyślnie i nieumyślnie.
 13. W czasie trwania wycieczki odpowiadam za swoje pieniądze, i sprzęt elektroniczny np. telefony, mp3 i 4, aparat fotograficzny itp.
 1. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego. W czasie podróży:
  • zajmuję wyznaczone miejsca w autokarze,
  • nie przemieszczam się i nie stoję w autokarze,
  • nie otwieram i nie wychylam się przez okno jadącego pojazdu,
  • nie otwieram drzwi, nie ruszam urządzeń w wyposażeniu pojazdu,
  • nie wyrzucam przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucam nimi,
  • nie hałasuję.
 1. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w saniach w czasie kuligu. W czasie jazdy saniami:
  • zajmuję wyznaczone miejsca,
  • nie przesiadam się na inne miejsce na sankach i nie stoję,
  • nie wychylam się z jadących sanek,
  • nie wyrzucam przedmiotów z sanek, ani nie rzucam niczym,
  • nie podchodzę bez opieki do koni w czasie postoju,
  • słucham posłusznie zaleceń opiekunów i powożących saniami.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.