Hymn szkoły

Święty Stanisław przykład nam dał.
Rodak – Patronem naszym się stał.
Karmi nauką i przykładem swym,
Czuwa zawsze nad umysłem mym.

Ref.:
Święty Stanisław, na straży stoi szkoły wrót.
Z Niego wzór czerpiemy – nauczyciela cnót.
Niechaj prawdę nam wskazuje,
Niech się nami opiekuje,
Pogromcą występków będzie.
Wiara, miłość królują wszędzie.

Przykładem świeci po wsze czasy już.
Niech czuwa nad nami, jako Anioł Stróż.
My Go wybraliśmy na Patrona, więc,
Patronem w Sterkowcu naszej szkoły jest.

Ref.:
Święty Stanisław, na straży stoi szkoły wrót.
Z Niego wzór czerpiemy – nauczyciela cnót.
Niechaj prawdę nam wskazuje,
Niech się nami opiekuje,
Pogromcą występków będzie.
Wiara, miłość królują wszędzie.

Słowa: mgr Irena Góra,
Muzyka: mgr Paweł Lekki