Harmonogram konsultacji dla rodziców

HARMONOGRAM  KONSULTACJI  Z  RODZICAMI

w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Termin Godziny Informacji udzielają:
1. 25.10.2016r. 15.30 – 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
2. 13.12.2016r. 15.30 – 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
3. 28.02.2017r. 15.30 – 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
4. 28.03.2017r. 15.30 – 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog

 

TERMINARZ  WYWIADÓWEK

Lp. Termin Godziny Informacji udzielają:
1. 13.09.2016r. 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
2. 22.11.2016r. 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
3. 24.01.2017r. 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
4. 25.04.2017r. 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog
5. 30.05.2017r. 16.30 wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog