Klasa VI
Rok szkolny: 2014/2015
Dyrektor szkoły: mgr Bożena Martyna
Wychowawca: mgr Dorota Libera

Uczniowie:
Wiktoria Brzezińska
Julia Cierniak
Eliza Florczak
Filip Gala
Katarzyna Guzy
Anna Jemioło
Anna Karaś
Katarzyna Kądziołka
Marcin Krawczyk
Patrycja Kubala
Martyna Pajor
Karolina Przybyło
Sebastian Znamirowski

Zespół wychowawczy:
mgr Maria Dąbrowa-Legutko
ks. mgr Rafał Daniec
mgr inż. Elżbieta Dojka
mgr Elżbieta Frankowska
mgr Rafał Góra
mgr Daniel Hebda
mgr Iwona Janas
mgr Magdalena Jankowska-Polek
mgr Joanna Karaś
mgr Robert Kozioł
ks. dr Adam Lelito
mgr Dorota Libera
mgr Joanna Maderska
Alicja Pałka
mgr Maria Pudło
mgr Paulina Pyrek
ks. mgr Tomasz Rąpała
mgr Beata Siemek
mgr Marcin Szpunar
mgr Ewa Wojas
mgr Ewa Zydroń