28 lipca 2014

Absolwenci 2014

KLASA VI

ROK SZKOLNY 2013/2014

DYREKTOR SZKOŁY mgr Bożena Martyna

WYCHOWAWCA mgr Paulina Pyrek

 

ab2014

UCZNIOWIE

Wiktoria Biernat
Grzegorz Duczymiński
Natalia Kajfasz
Magdalena Lach
Krzysztof Malinowski
Jakub Oćwieja
Piotr Pałucki
Dominik Popiela
Daria Skóra
Dawid Sroka
Anna Stanuch
Dawid Tybon
Rozalia Wójcik

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY

mgr Maria Dąbrowa-Legutko
mgr inż. Elżbieta Dojka
mgr Elżbieta Frankowska
ks. mgr Dominik Furgał
mgr Rafał Góra
mgr Dorota Gurgul
mgr Daniel Hebda
mgr Iwona Janas
mgr Magdalena Jankowska-Polek
ks .mgr Sławomir Krzyżanowski
mgr Joanna Karaś

mgr Robert Kozioł
ks. dr Adam Lelito
mgr Dorota Libera
mgr Joanna Maderska
Alicja Pałka
mgr Maria Pudło
mgr Paulina Pyrek
mgr Beata Siemek
mgr Ewa Wojas
mgr Adam Zydroń
mgr Ewa Zydroń